W każde wakacje organizoujemy obóz sportowo-wypoczynkowy dla naszych podopiecznych. 
Najbliższy planowany obóz: Rajgród 2018 , koniec czerwca